Monday, April 23, 2012

人海中遇見你

你的愛值得信賴你的心靠在身邊只要你在我就有許多夢想只要你在我就有更多力量親愛的 我多麼幸運人海中能夠遇見你親愛的 我多麼盼望就從這一刻起和你分享所有感覺親愛的 我多麼幸運人海中能夠遇見你親愛的 我多麼盼望就從這一刻起和你分享真心的感覺
你的愛沒有保留你的心獻給了我只要你在我就有更多理想與你同在就好像擁抱天堂 oh
親愛的 我多麼幸運人海中能夠遇見你親愛的 我多麼盼望每一天在這里永遠永遠有家的感覺親愛的 我多麼幸運人海中能夠遇見你親愛的 我多麼盼望每一天在這里永遠永遠有家的感覺
你的愛沒有保留你的心獻給了我只要你在我就有更多理想與你同在就好像擁抱天堂
親愛的 我多麼幸運人海中能夠遇見你親愛的 我多麼盼望每一天在這里永遠永遠有家的感覺親愛的 我多麼幸運人海中能夠遇見你親愛的 我多麼盼望每一天在這里和你分享